Psychologenpraktijk Vandaag

Wat kunnen wij voor u betekenen?

– Wij bieden intercollegiaal overleg
Wij vinden dat een goed contact met de verwijzer (m/v) een belangrijk onderdeel kan zijn in het herstelproces van onze cliënt. U kunt ons gerust bellen voordat u verwijst. Soms kan telefonisch al tot een inschatting gekomen worden of een verwijzing zinvol is of niet. In ieder geval denken we graag met u mee over uw patiënt of cliënt.

– Wij houden u op de hoogte
Indien u het op prijs stelt om op de hoogte gehouden te worden over de vorderingen van uw cliënt/patiënt dan zijn wij hier graag toe bereid. Dit zullen we op een korte en heldere manier doen. Natuurlijk dient de cliënt hier wel toestemming voor te geven.

– Wij denken actief mee in werkhervatting
De verantwoording voor werkhervatting ligt uiteindelijk bij de werkgever en werknemer. Indien gewenst denken wij actief mee in het vormgeven van het werkhervattingtraject. Ook zijn we bereid om in contact te treden met de werkgever. Een driegesprek tussen werkgever, werknemer en de psycholoog kan tot de mogelijkheden behoren indien dit een geslaagde reïntegratie bevordert.

Uit ervaring weten we dat een persoonlijke ontmoeting de samenwerking bevordert en prettiger maakt. Graag maken wij met u een afspraak voor nadere kennismaking.

 

Comments are closed.