Psychologenpraktijk Vandaag

 

Uw psycholoog in Hilversum

 

Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse bos 15
1213 RH Hilversum
Tel: 06-2379 5720

Graag stel ik mij aan u voor: mijn naam is Ernst Strubbe

Achtergrond en werkveld
In 1996 studeerde ik af aan de Universiteit van Amsterdam in de Klinische psychologie. Het onderwerp van mijn onderzoek en scriptie betrof:  Stress en de psychische gevolgen van stress. Hieruit volgden een aantal wetenschappelijke publicaties.
De eerste jaren werkte ik in de verslavingszorg. Daarna werkte ik met werknemers die door uiteenlopende psychische klachten uitvielen uit werk. Ik deed daar ruime ervaring op in behandeling en diagnostiek. Voorts werkte ik een aantal jaar in revalidatiecentrum De Trappenberg te Huizen met mensen met chronische pijn en vermoeidheidsklachten.

Nu werk ik al vele jaren als GZ-psycholoog in de eerste lijn alwaar ik met bezieling en resultaat de meest voorkomende psychische klachten behandel. Voorbeelden van meest voorkomende psychische klachten zijn: stress, angstklachten, somberheid, rouw, problemen in kontakten met andere, problemen op werk, trauma, PDS, problemen met assertiviteit, grenzen stellen en voor jezelf opkomen.

Belangrijke waarden en kernwoorden
In mijn werk en in mijn kontakt met u breng ik het volgende tot uitdrukking: rust, acceptatie, openheid voor u en uw eigen ideeën en (levens)overtuigingen, deskundigheid en zorgvuldigheid, richting geven, in beweging komen, tot ervaring komen, voelen, plezier, humor creativiteit, ondersteunen van uw proces en het geven van antwoorden en feiten indien mogelijk.

Opleidingen en registraties
Mijn opleidingen geven aan waar ik mijn kennis en inspiratie vind. Mijn registraties geven weer aan welke beroepsgroepen en beroepscodes ik mijzelf verbind.

Opleidingen
Ik ben geschoold in de Cognitieve Gedragstherapie, de Directieve therapie, EMDR, hypnotherapie, ACT en Lichaamsgerichte psychotherapie/body-mind therapie,  Sensorimotor Psychotherapie en Interpersoonlijke Psychotherapie. Voorts heb ik mijzelf bekwaamd in de Transactionele Analyse en Mindfulness.

Registraties en vergoedingen
* GZ-psycholoog (BIG/NIP)
* Eerstelijnspsycholoog LVVP (BIG)
* Psycholoog NIP (LWP)
* Lid Nederlandse Vereniging voor Hypnose (NvvH) en SPIPA (Sensorimotor Psychotherapie)

Agb-code praktijk: 94004059, Agbcode zorgverlener 94004599

* De praktijk beschikt over een goedgekeurd GGZ kwaliteitsstatuut. Dit statuut is voor u inzichtelijk op de praktijk.

De vergoeding valt onder de basisverzekering binnen de Basis GGZ. Met alle verzekeraars (behalve VGZ, CZ en Carescq) is een contract afgesloten voor 2020. Een overzicht van gecontracteerde verzekeraars en actuele wachttijden vindt u onder Aanmelden.

De praktijk en route
De praktijkruimte is gelegen op Landgoed Zonnestraal, een gerenoveerd monumentaal landgoed met geschiedenis en toekomst! Het is prachtig gelegen in het bos en vlakbij de heide. Ik deel de vleugel van het Ter Meulenpaviljoen met tal van andere therapeuten. Zie ook www.ingang15.nl

Route:
Op het landgoed aangekomen; volg de bordjes met nr 15, deze brengen u naar het Ter Meulenpaviljoen. Rechts van de Brasserie is een deur, ga deze door en ga rechtsaf de schuifdeur door. Na de tweede schuifdeur bevindt u zich in de wachtruimte. U kunt hier plaatsnemen.

Klik hier voor de tarieven in Hilversum.

Waarneming

In geval van langere afwezig door vakantie of ziekte zal een collega van mij bereikbaar zijn voor dringende vragen. Indien er sprake van van een crisissituatie dan dient u kontakt op te nemen met uw huisarts.

Klachtenregeling

Wij hanteren de klachtenregeling van de WGBO.

De WGBO is een afkorting van Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. In deze wet zijn zowel de rechten als plichten van de patiënten en hulpverleners vastgelegd. De WGBO wordt ook wel de Wet ‘Patiëntenrechten’ genoemd. Deze wet biedt patiënten niet alleen een leidraad in situaties waarin er een probleem is met de zorgverlener, maar zij moet vooral voorkómen dat er problemen ontstaan. Daarom is het van belang dat de patiënt op de hoogte is van deze wet.
Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners zullen de patiënt informatie geven over onderzoeken en behandelingen die zij nodig achten. Zij moeten toestemming vragen van de patiënt als het om ingrijpende verrichtingen gaat. Ook kan de patiënt zijn of haar dossier inzien.
Rechten voor de patiënt zijn onder andere, het recht op…:
– informatie
– het geven van toestemming voor een behandeling of ingreep
– inzage in het dossier
– privacy en geheimhouding
Plichten voor de patiënt zijn onder meer:
– de patiënt geeft naar beste weten inlichtingen aan de hulpverlener
– de patiënt verleent medewerking aan het onderzoek/de behandeling waarvoor hij/zij toestemming heeft gegeven.
Meer informatie over de patiëntenrechten en de WGBO vindt u op de website van Postbus 51, Zorg en gezondheid.

Met klachten kunt u terecht bij Klachtencommissie LVVP
t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086, 3507 LB Utrecht

http://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar

 

 

Comments are closed.