Psychologenpraktijk Vandaag

Wat is hypnose

Van hypnose of trance zou je kunnen spreken als er sprake is van een toestand van diepe concentratie en ontspanning waarbij je minder geneigd bent om in je vaste en gebruikelijke patronen te denken (welke vaak een rol spelen in je problemen) en meer openstaat voor creatieve en oplossingsgerichte manieren van waarnemen, denken en handelen.

Zoals hierboven omschreven is hypnose of trance een fenomeen dat we allemaal wel meer of minder kennen en meemaken. In de therapie benutten we dit als hulpmiddel om te komen tot oplossingen, inzichten en verminderen van je klachten.

Hypnose is doorgaans een hulpmiddel en geen volledige therapie

Hypnose kan een hulpmiddel zijn binnen een therapie of begeleidingstraject. Ik ben van mening en met mij mijn vakvereniging (www.nvvh.com) dat hypnose een onderdeel kan zijn van een therapie.

Belangrijk om te weten

 • Bij hypnose heb je zelf altijd de controle!
 • Sterker nog, hypnose heeft als doel je meer grip op je klachten en dus op jezelf terug te geven
 • Je bent nooit “helemaal weg”
 • We doen hypnose nooit zonder je toestemming
 • Hypnose is een mogelijkheid in de therapie en geen verplicht onderdeel
 • Als hypnose niet werkt of je niet bevalt dan zijn er altijd alternatieven
 • Hypnotische technieken zijn ook binnen andere behandelmethoden terug te vinden

Bij welke klachten is aangetoond dat hypnose werkzaam kan zijn:

 • Spanningsklachten
 • Stoppen met roken
 • PDS
 • Als onderdeel van traumabehandeling
 • Pijnreductie
 • Angstreductie

In de praktijk kan hypnose ook heel geschikt zijn bij:

 • Het onderzoeken van onbegrepen klachten en gedragingen
 • Inzicht verkrijgen in eigen gevoelens en motieven

Verantwoording

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Hypnose (www.nvvh.com), heb daar de A, B en C opleiding gevolgd. Ik sta achter de bepalingen en ethische uitgangspunten die zij hebben gesteld m.b.t. het gebruik van hypnose in de psychologische en medische praktijk.

 

Comments are closed.