Psychologenpraktijk Vandaag

Vergoedingen en tarieven Hilversum 2019

Wanneer komt u in aanmerking voor vergoeding vanuit de Basis GGZ

Er moet sprake te zijn van een officiële diagnose en u dient een verwijskaart van de huisarts te hebben met daarop die specifieke diagnose (of het vermoeden van die diagnose). Ook dient op de verwijskaart te staan dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft. Bij het eerste gesprek neemt u de verwijskaart mee.

Indien u in aanmerking komt voor vergoeding hoe gaat dat dan met de factuur?

De factuur zal door mij aan het einde van het traject naar de verzekeraar gestuurd worden. De verzekeraar betaalt mij en zal het eventueel nog openstaande wettelijke eigen-risico met u verrekenen.

En als er nu geen diagnose te stellen is maar u heeft wel klachten waarvoor u hulp zoekt?

Vanuit de wet is geregeld dat u altijd ergens terecht kunt met uw klachten, In dit geval kunt u zich wenden tot de huisarts en de praktijkondersteuner van de huisarts die speciaal is aangesteld voor het begeleiden van mensen met psychische klachten. Deze begeleiding valt onder de vergoeding en u betaalt hier niet voor. U kunt ook bij mij terecht en dan betaalt u zelf en dat doet u dan direkt aan mij, voor tarief zie onderstaande tabel.

Bij werkgerelateerde problematiek en re-integratie

Dan kunt u zeker ook bij mij terecht. De wijze van betaling en vergoeding hangt dan af van een aantal zaken. Indien er ook sprake is van een diagnose dan kan er in ieder geval voor een deel vergoed worden door de verzekeraar. Sommige aanvullende paketten bieden ook mogelijkheden voor vergoeding, kijkt u dit even na in uw polis. Voorts is het mogelijk dat uw werkgever ook bereidt is een deel mee te betalen. Een eventueel resterend deel dient u dan zelf te betalen, zie onderstaande tabel.

 Kontrakten en tarieven

De praktijk heeft in 2019 WEL kontrakten met de volgende verzekeraars

Verzekeraar  Daaronder vallen
Zilveren Kruis Achmea Friesland, Interpolis, IAK, Aevitea, FBTO, Prolife
Menzis Menzis, Anderzorg
VRZ Zorg en Zekerheid, Eno, ONVZ/PNO
DSW DSW, Stad Holland, InTwente, Amersfoortse, Ditzo

 

De praktijk heeft in 2019 GEEN kontrakten met de volgende verzekeraars (let wel: u kunt wel in behandeling komen, zie onder tabel.

Verzekeraar daaronder vallen
VGZ Bewuzt, Zekur, VGZ, IZA, Unive, VG
CZ/Ohra/Delta Lloyd

Carescq :

 

Promovendum, National Academic, Besured, Iptiq

U kunt dan wel in behandeling komen bij mij. Afhankelijk van uw polis en polisvoorwaarden krijgt u de factuur deels of geheel vergoed. Raadpleegt u daarvoor uw polis en verzekeraar.

 

Tarieven

Tarief No show Euro 25,- per niet nagekomen sessie
Tarief Onverzekerde zorg Euro 90,- per sessie (totaal 60 min. direkte en indirekte tijd)
Tarief bij Geen kontrakt (DSW, VGZ) Euro 90,- per sessie (totaal 60 min. direkte en indirekte tijd)

 

Indien relatieproblematiek, rouwproblematiek, een aanpassingsstoornis of werkproblematiek uw hoofdklacht is dan valt dat niet binnen de Basis GGZ en valt de behandeling niet binnen de vergoeding van de Basis GGZ. Natuurlijk kunt u wel voor behandeling bij mij terecht, u zult dan zelf moeten betalen, het tarief is 90 euro per sessie. Wij hanteren de Algemene betalingsvoorwaarden van het Nederlands Instituut voor psychologen (NIP). Neemt u bij twijfel gerust kontakt op met mij en bespreek het zeker met uw huisarts. Een enkele verzekeraar heeft bovengenoemde klachten opgenomen in een aanvullende pakket, zie www.polisvoorwaarden.com

Comments are closed.